कंपनी
उत्पाद
खानपान एल्यूमीनियम पन्नी रोल
एल्युमिनियम फॉयल रैपिंग पेपर
घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी
खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी
पतला एल्यूमीनियम पन्नी
नॉन स्टिक एल्युमिनियम फॉयल
एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर
एल्यूमीनियम पन्नी पन्नी
पॉप अप एल्यूमीनियम पन्नी शीट्स
एल्यूमीनियम पन्नी कच्चे माल
नॉन स्टिक बेकिंग पेपर